Методичні рекомендації

Відповідно до п.3.ст.20 Закону України «Про освіту» органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно- розвиткових послуг, а також забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

У п.3. Положення про інклюзивно-ресурсний центр зазначено, що «засновниками інклюзивно-ресурсних центрів є представницькі органи місцевого самоврядування територіальних громад, районні, міські, районні у містах (у разі їх утворення) ради.

Інклюзивно-ресурсний центр є юридичною особою, що утворюється як бюджетна установа.

Інклюзивно-ресурсний центр має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк із своїм найменуванням.

Засновник розробляє та затверджує установчі документи інклюзивно-ресурсного центру відповідно до вимог законодавства, у тому числі цього Положення.

У ст.142 Конституції йдеться, що «територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби».

Відповідно до статті 143 Конституції: «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; …. утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю».

Статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» передбачено, що територіальні громади мають право на:

1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів;

2) реалізацію спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів;

3) спільн е фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - інфраструктурних об’єктів;

4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об’єктів;

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень.

У п.3. Положення про інклюзивно-ресурсний центр зазначено, що кілька засновників можуть прийняти спільне рішення про утворення інклюзивно-ресурсного центру та укласти договір про спільну діяльність або засновницький договір у порядку, визначеному законодавством. Сільські, селищні, міські ради можуть утворювати інклюзивно-ресурсні центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність відповідно до Закону України “Про співробітництво територіальних громад”.

Відповідно до п.58 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою КМУ № 545 від 12.07.2021, органи місцевого самоврядування:

 • утворюють, реорганізовують та ліквідовують ІРЦ, затверджують та змінюють їх склад, графік роботи, організовують та проводять конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників ІРЦ;
 • призначають на посаду та звільняють з посади директора ІРЦ;
 • заслуховують звіт про діяльність ІРЦ;
 • залучають необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру;
 • забезпечують створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування ІРЦ та організації інклюзивного навчання;
 • проводять моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ підпорядкованими їм закладами освіти.

Відповідно до п.58 Положення про інклюзивно-ресурсний центр , затвердженого постановою КМУ № 545 від 12.07.2021, органи місцевого самоврядування:

 • утворюють, реорганізовують та ліквідовують ІРЦ, затверджують та змінюють їх склад, графік роботи, організовують та проводять конкурси на зайняття посади директора та педагогічних працівників ІРЦ;
 • призначають на посаду та звільняють з посади директора ІРЦ;
 • заслуховують звіт про діяльність ІРЦ;
 • залучають необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів інклюзивно-ресурсного центру
 • забезпечують створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування ІРЦ та організації інклюзивного навчання;
 • проводять моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ підпорядкованими їм закладами освіти.

Хто розглядає скарги щодо діяльності ІРЦ?

У підпункті 1 пункту 55 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою КМУ № 545 від 12.07.202, зазначено, органи управління освітою (обласних та Київської міської державних адміністрацій) розглядають звернення стосовно діяльності ІРЦ.

Ці ж органи управління освітою:

 • здійснюють координаці роботи ІРЦ та забезпечують здійснення контролю за їх діяльністю;
 • здійснюють контроль за дотриманням права дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на інклюзивне навчання;
 • надають рекомендації органам місцевого самоврядування щодо утворення ІРЦ; визначають потреби регіонів у фахівцях різних спеціальностей для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, формують регіональне замовлення на їх підготовку.

Методичне та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів здійснюють ресурсні центри підтримки інклюзивної освіти та/або визначена МОН установа, що належать до сфери його управління». (Постанова КМУ № 545 від 12.07.2021)

Обласні ресурсні центри підтримки інклюзивної освіти створені у кожному обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

У п.56 Положення така установа визначена: «Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук»

Які повноваження щодо діяльності ІРЦ має Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук?

Постановою КМУ № 545 від 12.07.2021визначено, що Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук:

розробляє методичні рекомендації щодо роботи фахівців ІРЦ, впровадження доказових методик у роботі з дітьми з ООП відповідно до категорій (типів) ООП (труднощів);

здійснює науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, педагогічних працівників ІРЦ, закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

проводить дослідження та поширення новітніх освітніх технологій з метою покращення роботи інклюзивно-ресурсних центрів;

проводить аналіз застосування методик комплексного психолого-педагогічного супроводження осіб з особливими освітніми потребами, форм і методів навчання, технічних засобів тощо;

організовує і проводить науково-методичні семінари, тренінги, конференції, конгреси, засідання за круглим столом та сприяє впровадженню сучасних форм і методів підготовки, підвищення кваліфікації методистів центрів підтримки інклюзивної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

Системний кваліфікований супровід дітей з особливими освітніми потребами належить до основоположних завдань ІРЦ і передбачає:

 • допомогу в організації освітнього процесу для осіб з ООП, передбаченій її індивідуальною програмою розвитку;
 • участь у команді психолого-педагогічного супроводу особи в закладі освіти, участь у розробленні її індивідуальної програми розвитку;
 • іншу методичну допомогу педагогічним працівникам закладу освіти та/або допомога у залученні додаткових спеціалістів, які можуть надати практичну консультативну допомогу у складних випадках, тощо;
 • консультування батьків (інших законних представників особи) щодо роботи з особою з особливими освітніми.

Відповідно до постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» № 765 від 21.07.2021 з 2022 року:

 • передбачено створення філій ІРЦ та мобільних ІРЦ;
 • усунено норми щодо нижньої межі віку дитини для проведення комплексної оцінки потреб. Раніше центри опікувались дітьми віком від 2 до 18 років, а відтепер від 0 і після 18, якщо в них виникають особливі освітні потреби;
 • уточнено завдання ІРЦ. Зокрема, усунено норми, які призводили до дублювання функцій з надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ надаються дітям з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту на педагогічному патронажі (перебувають у лікарнях або не можуть відвідувати заклад освіти);
 • встановлено, що до штатного розпису ІРЦ запроваджуються додаткові посади фахівців (консультантів) із розрахунку 0,5 ставки на кожну додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території відповідної територіальної громади;
 • підвищено статус фахівців ІРЦ. Тепер вони матимуть статус фахівців ІРЦ (консультантів). Пропонується встановити керівнику (директору) ІРЦ, завідувачу філії ІРЦ 16-й тарифний розряд, фахівцю (консультанту) ІРЦ – 15-й тарифний розряд (на сьогодні встановлені 14-й та 15-й тарифні розряди відповідно);
 • усунено норму щодо 18 годин педагогічного навантаження фахівців ІРЦ, водночас забезпечено обов’язкове виконання основних функцій та завдань ІРЦ для забезпечення права на освіту осіб з ООП;
 • встановлені педагогічним працівникам ІРЦ надбавки у фіксованому розмірі не менше 25% посадового окладу;
 • встановлено тривалість робочого тижня педагогічних працівників ІРЦ до 36 годин на тиждень (зараз 40 годин) та скасовано норму щодо педагогічного навантаження – 18 годин на тиждень;
 • посилено вимоги щодо дотримання безбар'єрності приміщень та будівель ІРЦ.

Відповідно до п.10 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою КМУ № 545 від 12.07.2021, ІРЦ зобов’язаний:

 • У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;
 • Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших ІРЦ, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

У Законі України «Про соціальні послуги» визначені базові соціальні послуги, окремі з них можуть надаватися дітям з особливими освітніми потребами:

 • супровід під час інклюзивного навчання;
 • переклад жестовою мовою;
 • соціальний супровід;
 • фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;
 • підтримане проживання;
 • соціальна адаптація.

Згідно із Законом України «Про соціальні послуги» до основних соціальних послуг, що надаються при здійсненні соціальної роботи сім’ям, дітям та молоді, належать соціальна профілактика, соціальна реабілітація, соціальний супровід , консультування.

Соціальна підтримка передбачає здійснення заходів, спрямованих на:

 • формування відповідального батьківства, навчання батьків навичкам, необхідним для всебічного розвитку та виховання дітей;
 • розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Соціальна реабілітація сімей, дітей та молоді передбачає здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію і коригування ставлення сімей, дітей та молоді до відповідального батьківства, формування у них навичок до самообслуговування, самостійного проживання та інтеграції в суспільство.

Де знайти перелік корекційно-розвиткових занять і які фахівці повинні їх проводити?

Порядок та умови надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджений постановою КМУ від 14.02.2017 № 88.

Примірний перелік додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти викладений у додатку 1 до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2017 № 88.

Перелік фахівців, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з ООП у закладах освіти надано у додатку 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2017 № 88.