НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Отримано свідоцтво про захищенисть Системи

Указ Президента України №195/2020 від 25.05.2020 Про «Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 1117-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» ( ЗМІНИ до Положення про Інклюзивно-ресурсний центр)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 р. № 1321 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах фахової передвищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 769 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. №530»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 «Порядок забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Порядок організації діяльності інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 175 «Деякі питання Національної ради з питань раннього втручання» зі змінами у постанові від 09.12.2020 № 1217, якою внесено зміни до Національної ради з питань раннього втручання і до Положення про Національну раду з питань раннього втручання

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 636 «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Порядок організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» (Порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», затверджені (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 «Про встановлення тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 776; 2019 р., № 69, ст. 2404; 2020 р., № 87, ст. 2801).

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2263)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України України 11.06.2021 № 656 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти з інклюзивним навчанням та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795 «Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України України 13.07.2021 № 813 «Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1031 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1358 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 № 795»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 24/35646 «Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів»

Наказ Міністерством освіти і науки від 21.06.2019 року № 873 Зміни до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерством освіти і науки від 12.01.2016 № 8 Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 № 1310 "Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції "Нова українська школа"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205 Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 року № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»

Наказ Міністерством освіти і науки від 23.04.2018 року № 414 «Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 945/32397 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1279/32731 «Про деякі питання документів про загальну середню школу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за № 8/32979 "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2018 року № 2449 «Про внесення змін до перекладу Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків https://drive.google.com/file/d/1zoiIgNPlYgVC4SAhys4naxqiJb5kzg5I/view

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 "Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.05.2013 №488, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2013 року за № 813/23345 «Порядок виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (форма первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»);

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.11.2021 № 1/19832-21 "Про роботу інклюзивно-ресурсних центрів у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 р. № 765"

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/23180-21 від 30.12.2021 "Провизначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, якіздобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах"

Лист Міністерства освіти і наукиУкраїни № 1/23101-21 від 29.12.2021"Про методичні рекомендації для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів тапедагогічних працівників закладів загальної середньої освіти щодо встановленнякатегорій (типів) особливих освітніх потреб (труднощів) та визначення рівняпідтримки в освітньому процесі"

Методичні рекомендації для закладів загальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів І рівня підтримки в освітньому процесі закладів загальної середньої освітиS

Методичні рекомендації для закладівзагальної середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів і рівня підтримкив освітньому процесі закладів загальної середньої освіти

Методичні рекомендації дляінклюзивно-ресурсних центрів щодо визначення категорій (типології) освітніхтруднощів у осіб з ООП та рівнів підтримки в освітньому процесі

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.08.2021 № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р.»

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 щодо завдань і функцій асистента вчителя

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 року № 1/9-639 "Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 №1/9-328 «Щодо Методичних рекомендацій з огранізації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини»

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку/навчально-методичний посібник /авт.:О.В.Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.-К.,ІСП НАПН України, 2020 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку /навчально-методичний посібник/ авт.: О.В. Чеботарьова, Г.О.Блеч, І.В. Гладченко, С.В.Трикоз, І.В. Бобренко та ін.: за ред. О.В.Чеботарьової.-К.,ІСП НАПН України, 2019 (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями інтелектуального розвитку)

Методичні рекомендації "Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів"

Технології психолого-педагогічно супроводу супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі. Навчально-наочний посібник.Київ.2015

http://www.ussf.kiev.ua/images/news/2016.02.10/Tehnologii%20Autizma.pdf